Zadzwoń
509 197 165
600 085 250

 

Regulamin

Firma Exos zajmuje się skupem oraz sprzedażą rzeczy z możliwością odkupu przez sprzedającego.

1. W dniu zawarcja umowy kupna-sprzedaży (danej rzeczy) strony ustalają kwotę transakcji oraz termin do którego strona kupująca (firma Exos) zobowiązuje się do nie sprzedaży bez zgody sprzedającego przedmiotu umowy.

2. W dniu zawarcia umowy klient otrzymuje gotówkę do ręki.

3. Podczas trwanja umowy klient ma prawo odkupić daną rzecz, za cenę sprzedaży podwyższoną o koszt przechowywania .Wysokość ustalona jest przez strony podczas zawierania umowy.

4. Termin przechowywanej rzeczy może zostać przedłużony pod warunkiem dokonania opłaty za dotychczasowy okres przechowywania.

5. Po upływie terminu w zawartego w umowie jeśli przedmiot umowy nie zostanie odkupiony przez sprzedającego lub nie zostanie przedłużony firma Exos (zw. kupujący) staje się pełnoprawnym właścicielem rzeczy.

SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKE
×